2016/2018 கல்வியாண்டில் தேசிய கற்பித்தல் விஞ்ஞான டிப்ளோமாதாரிளை இலங்கை ஆசிரிய சேவையின் 3 – I () தரத்திற்கு இணைத்துக்கொள்ளல்-2020

 

மேற் குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியின் கீழ் மேல் மாகாண சபைக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ளோருக்கான நியமனங்களை வழங்கும் நிகழ்வு மேல் மாகாணசபையின் புதிய கட்டிடத் தொகுதியில் கீழுள்ளவாறு நடைபெறும்.

திகதி – 2021.01.18

இடம் மேல் மாகாணசபையின் புதிய கேட்போர் கூடம்

நேரம்

தமிழ் / ஆங்கில மொழி மூல நியமனங்கள் மு.ப.9.00 மணிக்கு உரிய இடத்திற்கு வருகை தந்து அமர்ந்திருத்தல் வேண்டும்.
சிங்கள மொழி மூல நியமனங்கள் மு.ப.11.30 மணிக்கு உரிய இடத்திற்கு வருகை தந்து அமர்ந்திருத்தல் வேண்டும்.

 நியமிக்கப்பட்டவர்களின் பட்டியல்

சிங்களம்⇒

தமிழ்

ஆங்கிலம்⇒

நியமனங்களை பொறுப்பேற்பதற்காக மேல் மாகாணசபையின் புதிய கட்டிடத் தொகுதிக்கு சமூகமளிக்கும் நீங்கள் கீழ்வரும் ஆலோசனைகளைக்கமைவாக  செயற்படுதல் அவசிம்.

 

  • 01.18 தேதி மேலுள்ளவாறு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நேரத்தில் மாத்திரம் சமுகமளித்தல் அவசியம். அவ்வாறு சமூகமளிக்க இயலாவிடின் 0112093136 / 0112092883 எனும் இலக்கங்களை அழைத்து வேறு தினமொன்றை ஒதுக்கிக்கொள்ளவும்.
  • நியமனங்களை பொறுப்பேற்பதற்காக நியமனம்வழங்கப்படுபவரே சமுகமளித்தல் அவசியம். எக்காரணத்திற்காகவும் வேறு தரப்பினரிடம் நியமனக் கடிதம் வழங்கப்பட மாட்டாது.
  • மேலும் நியமனங்களை பொறுப்பேற்பதற்காக நியமனம்வழங்கப்படுபர் மாத்திரம் அலுவலகத்திற்குள் வருகை தருவதுடன், எக்காரணத்திற்காகவும் அவருடன் அல்லது அவளுடன் வேறு எந்தவொரு தரப்பினருக்கும’ அலுவலகத்திற்குள் நுழைவதற்கு அனுமதியளிக்கப்படமாட்டாது.
  • நியமனங்களை பொறுப்பேற்பதற்காக வருகைதரும் போது தேசிய அடையாள அட்டை அல்லது செல்லுபடியான ஒரு அடையாள அட்டையொன்றை (கடவுச்சீட்டு / சாரதி அனுமதிப்பத்திரம்) கொண்டு வருதல் கட்டாயமானதாகும்.
  • கொவிட் 19 நோயத் தொற்று காரணமாக தமது சுகாதாரப்பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதுடன் வருகை தரும்போது முகக்கவசம் அணிந்திருத்தல் மற்றும் உரிய சுகாதாரப்பாதுகாப்பு வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுதல் கட்டாயமானதாகும்.
  • நியமனங்களை பொறுப்பேற்கும் விடயங்களுக்காக நீல அல்லது கறுப்பு நிற பேனாவொன்றை தம்வசம் வைத்திருத்தல் சிறந்தது.
  • பொருத்தமான உடையணிந்து சமுகமளிக்கவும்.
All Rights Reserved. © 2017 Education Ministry (W. P.) - Last Modified On Jan 15, 2021 @ 8:03 am – Designed By ITRDA