ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

බස්නාහිර පළාත් සභා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට සංස්කෘතික, කලා කටයුතු , ක්‍රීඩා හා සෞඛ්‍ය කටයුතු, තොරතුරු තාක්ෂණය යන විෂයයන් ඒකාබද්ධ වීම තුළ පූර්න පෞරුෂත්වයෙන් හෙබි පුරවැසියන් දැයට දායාද කිරීමට හැකි වාතාවරණයක් සැකසී ඇති බව පළමුව සඳහන් කළ යුතුව ඇත.

අනාගත වැඩ ලෝකයට උචිත ක්‍රියාශීලී බුද්ධිමත් විනයගරුක ශීලාචාර දූ පුතුන් බිහි කරවීමේ අතිශය බැරෑරුම් කාර්ය භාරය ඉතා වගකීමෙන් තේරුම් ගත් අදාළ කාර්යයන්ගේ ප්‍රමානයට අදාළ සියඵ කටයුතු මනා ලෙස සැළසුම් කොට ඇති අතර ක්‍රියාත්මක මට්ටමේ පවතින බව ද සඳහන් කළ යුතුය.

විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නංවාලීමේ වැඩ සටහනක් මනා ලෙස කළමනාකරණය වීම තුළ අප මේ වන විට ප්‍රශංසනීය මට්ටමකට පැමිණ ඇත. මෙයට අමතරව සාර්ථක ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශ්‍ය මා නව හා භෞතික සම්පත් මනාලෙස කළමනාකරණය සඳහා පියවර ගනිමින් සිටී. සැමට සම අධ්‍යාපන අවස්ථා හිමි කර දීමේ අදිටනින් දුෂ්කර  ප්‍රදේශවල පාසල් නගා සිටුවීම සඳහා විවිධ වැඩ සටහන් දැනටමත් ක්‍රියාත්මකව ඇත.

දැනුමින් පමණක් නොව දරුවා ගුණ දහමින් ද පෝෂණය විය යුතු බව මම පිළිගනිමි. “සාරධර්ම සංවර්ධන වැඩසටහන” සියලු පාසල්වල ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන් කොට ඇත. අධ්‍යාපනය අතින් බස්නාහිර පළාත ඉහළටම ඔසවා තැබීම අපේ ඒකායන අරමුනයි.

ත්‍රීඩා කටයුතු ප්‍රවර්ධන්ය සඳහා ලබා දුන් ප්‍රතිපාදන මනා ලෙස කළමනාකරණය වීම තුළ මෙවර ආයතනික ක්‍රීඩා උළෙලේ විශිෂ්ටයන් රැසක් බස්නාහිර පළාතෙන් බිහි වීම සැබවින්ම අගය කරමි.

අප යටතේ ඇති බස්නාහිර පළාතේ සෞන්දර්ය නිකේතනයේ කටයුතු මනා සැලසුමකින් යුතුව ඉදිරියට යාමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නාට්‍ය කරුවන්ගේ ඉල්ලීම් වලට ඉඩකඩ ලබා දීම නිසා ඔවුන්ගේ කාර්යයන් පහසුවෙන් ඉටු කර ගැනීමට හැකි වාතාවරණයක් සැකසී ඇත. නොසිතූ ලෙස සෞන්දර්ය නිකේතනයේ ආදායම ද ඉහළ මට්ටමතට පැමිණ ඇත. විදේ ශ සංචාර සඳහා ද නර්තන කණ්ඩායම්වලට අවස්ථා හිමිව ඇත.

මෙතෙක් නොවූවිරු ප්‍රතිපාදන තොරතුරු තාක්ෂණ කේෂ්ත්‍රය සඳහා ද මුදා හැරීමට කටයුතු කළෙමි. තොරතුරු තාක්ෂණය තුළින් කුසලතා සපිරි දරු වන් දැයට දායාද කිරීම නූතන අවශ්‍යතාවයක් ලෙස මා දකිමි.

හෙට ලොව දිනන උදාර දරු පරපුරක සිහි න සැබෑ කරමින් අනාගත මංපෙත් විවර කරදීමට වත්මන් පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කිරීමේදී මාගේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය, සැලසුම් අංශය හා පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය මා වෙත ලබා දෙන සහයෝගය අගය කරමි.

All Rights Reserved. © 2017 Education Ministry (W. P.) - Last Modified On Jul 12, 2016 @ 6:22 am – Designed By ITRDA